Nieuws

Opvolging veiligheidscheck website Relevant

Geplaatst op: 30 november 2020

Onlangs hebben wij onze gebruikers met een Relevant account geïnformeerd over een beveiligingsincident van onze website. Naar aanleiding van de veiligheidscheck die we naar aanleiding hiervan hebben uitgevoerd hebben we besloten om de website Relevant te migreren naar een nieuwe omgeving. Zo kunnen we voldoen aan de veiligheidseisen van een overheidswebsite van vandaag en morgen.

Als gevolg van deze migratie, zal de wie-is-wie op Relevant komen te vervallen. Ook de projectruimtes komen te vervallen, tenzij uit lopend onderzoek blijkt dat deze onmisbaar zijn (de projectleiders van de betreffende projectruimtes zijn of worden hierover benaderd). Als blijkt dat de projectruimtes onmisbaar zijn wordt hier een tijdelijke oplossing voor bedacht.

Nadat de migratie van de site voltooid is, zullen we door een derde partij een veiligheidscheck laten uitvoeren (een zogeheten penetratietest) om zo te bevestigen dat de beveiliging van de website geheel op orde is. Voor u als gebruiker zal er weinig merkbaar veranderen, de site zal er op hoofdlijnen hetzelfde uit blijven zien en de huidige structuur blijft gehandhaafd, de wijzigingen vinden vooral achter de schermen plaats.

Via deze weg willen we aan al onze gebruikers onze welgemeende excuses aanbieden voor het beveiligingsincident dat heeft plaatsgevonden op onze site. Door het treffen van bovenstaande maatregel en het laten verifiëren van de veiligheid van de (nieuwe) site door een hierin gespecialiseerde derde partij kunnen we met zekerheid vaststellen dat de veiligheid op onze site voor nu en de toekomst gegarandeerd is.

Vragen of meer informatie? Dan kunt u contact opnemen met info@relevant.nl