Nieuws

Overheden sluiten akkoord over regionale uitvoeringsdiensten

Geplaatst op: 24 juni 2009

Minister Cramer van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer heeft namens het kabinet een voorlopig akkoord bereikt met de koepelorganisaties IPO (provincies) en VNG (gemeenten) over het verbeteren van de uitvoering van de regelgeving op het gebied van ruimte, bouwen en milieu.

Kern van het akkoord is dat alle overheden aan kwaliteitseisen moeten gaan voldoen en dat de provincies en gemeenten bepaalde taken voortaan laten uitvoeren door een regionale uitvoeringsdienst. Hiermee wordt uitvoering gegeven aan het advies van een commissie onder leiding van de oud-burgemeester van Enschede, de heer Mans.

Raadpleeg voor meer informatie, het kamerstuk en de bijlagen de website.