Nieuws

PGS 12 Ammoniak: opslag en verlading geactualiseerd

Geplaatst op: 14 mei 2014

PGS 12 ‘Ammoniak: opslag en verlading’, is gepubliceerd. De publicatie is beschikbaar op de website Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen. Deze geactualiseerde richtlijn geeft richtlijnen en eisen voor een veilige opslag en verlading van ammoniak en het beperken van eventuele effecten.

Het betreft opslag onder druk in zowel cilinders als bollen als in gekoelde atmosferische tanks waarbij geen ondergrens of bovengrens wordt gesteld voor het volume van de opslag van ammoniak. Deze versie vervangt PGS 12: ‘Ammoniak: opslag en verlading’, PGS 12:2009.

De belangrijkste veranderingen bij de herziene PGS 12 zijn:

• gasdetectie met alarmering is nu verplicht; • plaatsen van bluswatermonitoren in plaats van waterslangen; • bij grootschalige opslag kan op basis van risk based inspection alternatieve inspectie methoden worden gebruikt; • uniformeren voorschriften van verschillende
verladingsmodaliteiten zijn mede op basis van Fertilizers Europe Guidance documenten; • de veiligheidsvoorschriften bij transport in de landbouw zijn verwijderd.

Lees verder