Nieuws

PGS 12 ammoniak opslag en verlading voor commentaar beschikbaar

Geplaatst op: 15 april 2013

Een concept van PGS 12 'ammoniak: opslag en verlading' is momenteel beschikbaar voor commentaar. Alle geïnteresseerden kunnen het concept inzien en eventuele opmerkingen sturen aan het PGS-projectbureau.

Het betreft een volledige revisie van de voorgaande PGS 12 uit 1999. Het opstellen heeft plaatsgevonden in het PGS 12-team dat onderdeel is van de PGS-beheerorganisatie.

Status concept

Het concept van PGS 12 heeft nog niet de status van een PGS richtlijn. De tekst kan na de commentaarperiode zowel redactioneel als inhoudelijk veranderen. Pas in een volgend stadium en na verwerking van eventueel commentaar zal de PGS ter goedkeuring worden voorgelegd aan de PGS-programmaraad.