Nieuws

PGS 16/23 gereed voor commentaar

Geplaatst op: 18 september 2019

Het concept van PGS 16 "LPG: Afleverinstallaties, vulinstallaties en skid-installaties" is beschikbaar voor commentaar. Alle geïnteresseerden kunnen het concept inzien en eventuele opmerkingen aan het PGS-projectbureau sturen.

PGS 16 Het doel van PGS 16 is om de risico’s te beheersen van opslag van het opslaan en afleveren van LPG en het vullen van gasflessen en ballonvaartanks, ingebouwde reservoirs en wisselreservoirs in vulinstallaties. De PGS-richtlijn beschrijft maatregelen waarmee dat doel kan worden bereikt. Deze maatregelen zijn gebaseerd op een risicobenadering die uitgaat van scenario’s die zich voor kunnen doen. Uit de scenario’s zijn doelen geformuleerd waarmee wordt beoogd een aanvaardbaar veiligheidsniveau te creëren. Uit de doelen zijn vervolgens de maatregelen afgeleid waarmee de grote en middelgrote risico’s kunnen worden voorkomen dan wel zoveel mogelijk worden beperkt.

Wat is er nieuw? PGS 16 is geactualiseerd in het kader van de omzetting van de PGS naar de nieuwe stijl. Deze nieuwe stijl is onder andere ingegeven door de introductie van de nieuwe Omgevingswet en een door te voeren kwaliteitsslag waarbij de onderbouwing, door middel van een risicobenadering, van de voorgeschreven maatregelen veel duidelijker wordt. PGS 16 Nieuwe Stijl is een geactualiseerde en samengevoegde versie van de vorige PGS 16 en PGS 23. PGS 23 komt daarmee te vervallen. De grootste verandering ten opzichte van de vorige versie is dat er maatregelen zijn opgenomen die het afleveren van LPG op onbemande tankstations mogelijk maken. Daarnaast zijn er maatregelen opgenomen voor het toepassen van skid-installaties.

commentaar indienen Je kunt de conceptversie van PGS 16 downloaden. Vervolgens wordt je gevraagd met de wijzigingstabel, de wijzigingsvoorstellen zo volledig en helder mogelijk te formuleren en deze op te sturen naar de publicatiereeks gevaarlijke stoffen.

Je kunt tot 23 oktober 2019 reageren.