Nieuws

PGS 19 "Opslag van propaan" voor commentaar beschikbaar

Geplaatst op: 19 december 2012

Een concept van PGS 19 'Opslag van propaan' is momenteel beschikbaar voor commentaar. Alle geïnteresseerden kunnen het concept inzien en eventuele wijzigingsvoorstellen sturen aan het PGS-projectbureau.

Het betreft een actualisatie van de voorgaande PGS 19 uit 2008. Het opstellen heeft plaatsgevonden in het PGS 19-team dat onderdeel is van de PGS-beheerorganisatie.

Status concept

Het concept van PGS 19 heeft nog niet de status van een PGS-publicatie. De tekst kan na de commentaarperiode zowel redactioneel als inhoudelijk veranderen. Pas in een volgend stadium en na verwerking van eventueel commentaar zal de PGS ter goedkeuring worden voorgelegd aan de PGS-programmaraad.

Raadpleeg voor meer informatie de website van de PGS