Nieuws

PGS 23 "LPG-vulstations voor flessen en ballonvaarttanks" voor commentaar beschikbaar

Geplaatst op: 19 november 2012

Een concept van PGS 23 'LPG-vulstations voor flessen en ballonvaarttanks' is momenteel beschikbaar voor commentaar. Alle geïnteresseerden kunnen het concept inzien en eventuele opmerkingen sturen aan het PGS-projectbureau.

Het betreft een volledige revisie van de voorgaande PGS 23 uit 2005. Het opstellen heeft plaatsgevonden in het PGS 23 - team dat onderdeel is van de PGS-beheerorganisatie.

*Status concept

Het concept van PGS 23 heeft nog niet de status van een PGS-richtlijn. De tekst kan na de commentaarperiode zowel redactioneel als inhoudelijk veranderen. Pas in een volgend stadium en na verwerking van eventueel commentaar zal de PGS ter goedkeuring aan de PGS-programmaraad worden voorgelegd.

Meer informatie staat op de website PGS.