Nieuws

PGS 25 beschikbaar voor commentaar

Geplaatst op: 2 mei 2017

De PGS 25 'Afleverinstallaties van compressed natural gas (CNG) voor motorvoertuigen' heeft de primeur: het is de eerste PGS in de nieuwe stijl. Deze nieuwe stijl zorgt ervoor dat de PGS-richtlijn gereed is voor de komst van de nieuwe Omgevingswet en het bijbehorende Besluit Activiteiten Leefomgeving (Bal).

De belangrijkste reden om PGS 25 te herzien is het omzetten van deze PGS naar de Nieuwe Stijl. Daarnaast is de PGS geactualiseerd naar aanleiding van opmerkingen van gebruikers die tijdens de marktverkenning (2013/2014) zijn ingediend.

Meer informatie over de nieuwe PGS 25 en indienen commentaar.

Bron:PGS