Nieuws

PGS 33 over LNG voor commentaar beschikbaar

Geplaatst op: 2 mei 2012

Een concept van PGS 33 Aardgas – afleverinstallaties van vloeibaar aardgas (LNG) voor motorvoertuigen is momenteel beschikbaar voor commentaar. Alle geïnteresseerden kunnen het concept inzien en eventuele opmerkingen sturen aan het PGS Projectbureau.

Het betreft hier een nieuw opgestelde PGS publicatie. De actualisatie heeft plaatsgevonden in het PGS 33 - team dat onderdeel is van de PGS Beheerorganisatie.

Het concept van PGS 33 heeft nog niet de status van een PGS richtlijn. De tekst kan na de commentaarperiode zowel redactioneel als inhoudelijk veranderen. Pas in een volgend stadium en na verwerking van eventueel commentaar zal de PGS ter goedkeuring aan de PGS Programmaraad worden voorgelegd.

Lees verder