Nieuws

PGS 6 ‘Aanwijzingen voor de implementatie van het Brzo 2015’ gepubliceerd

Geplaatst op: 1 december 2016

Na het verschijnen van het Brzo 2015 en bijbehorende Regeling is hard gewerkt aan de herziening van PGS 6. De nieuwe versie van PGS 6 is gereed.

Het opstellen heeft plaatsgevonden in het PGS 6-team dat onderdeel is van de PGS-beheerorganisatie. De grote verbondenheid met wet- en regelgeving en het verplichtende karakter van de voorschriften voor inrichtingen dragen bij aan het feit dat PGS 6 afwijkt van de andere publicaties in de PGS-reeks. Dit heeft ertoe geleid dat voor dit actualisatietraject is gekozen voor een nauwe samenwerking met BRZO+. Ten opzichte van PGS 6:2006 zijn er zes nieuwe bijlagen opgenomen in PGS 6:2016. Dit betreft: • Bijlage C: PBZO-document • Bijlage D: Omschrijving VBS-elementen • Bijlage H: Installatiescenario’s voor PGS 15-opslagbedrijven • Bijlage L: Overstromingen • Bijlage M: Aardbevingen • Bijlage N: Kwetsbare natuurgebieden

Bron: Publicatiereeks Gevaarlijke stoffen