Nieuws

PGS 9 voor cryogene gassen geactualiseerd

Geplaatst op: 30 april 2014

Een nieuwe versie van PGS 9 is gepubliceerd. PGS 9:2014 geeft nu behalve voor zuurstof ook voorschriften voor andere cryogene gassen.

Deze geactualiseerde richtlijn bevat voorschriften voor de arbeidsveilige, milieuveilige en brandveilige opslag van de cryogene gassen zuurstof, stikstof, argon, kooldioxide, helium, en lachgas in hoeveelheden van 0,125 m3 - 100 m3.

De eisen waaraan de opslag van cryogene gassen moet voldoen zijn feitelijk op te splitsen in drie deelgebieden, te weten de technische integriteit, bedrijfsvoering en ruimtelijke context. Deze drie deelgebieden zijn herkenbaar terug te vinden in deze publicatie.

Deze versie vervangt PGS 9: ‘Vloeibare zuurstof, Opslag van 0,45 - 100 m3, PGS 9:2005 (inclusief erratum 2007).

Veranderingen van PGS 9:2014 t.o.v. de voorgaande versie:

•PGS 9:2014 geeft nu behalve voor zuurstof ook voorschriften voor stikstof, argon, kooldioxide, helium, en lachgas; •de ondergrens is verlaagd van 0,45 m3 naar 0,15 m3; •de interne veiligheidsafstanden zijn herberekend door het RIVM in opdracht van de PGS-beheerorganisatie. Hierover is een rapport opgesteld. Voor de meeste gevallen zijn de interne veiligheidsafstanden kleiner geworden; •er zijn nu extra eisen aan de omgeving, ruimtelijke indeling van de opslagvoorziening en aan de fundatie.