Nieuws

PGS-deskundigen gezocht

Geplaatst op: 6 juni 2016

De Programmaraad PGS heeft het programma voor de actualisaties PGS Nieuwe stijl 2016 opgesteld. Een aantal van deze actualisatietrajecten zijn al van start gegaan. Voor enkele van deze trajecten worden nog deskundigen gezocht, maar ook voor nieuwe trajecten.

De IOV-stuurgroep PGS is, op korte termijn, op zoek naar overheidsdeskundigen VTH (vergunningverlening en handhaving) die mee kunnen werken aan deze actualisaties. Voor deelname aan de actualisaties zijn vanuit het Programma Impuls Omgevingsveiligheid financiële middelen beschikbaar.

Voor de volgende PGS-en worden deskundigen gezocht: