Nieuws

PGS Nieuwe Stijl verder toegelicht

Geplaatst op: 3 februari 2016

Met de komst van de nieuwe Omgevingswet in 2018 krijgen bedrijven en overheden te maken met een nieuwe stijl omgevingsvergunning. Tegen deze achtergrond krijgt ook de Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen (PGS) een nieuwe vorm.

In dit nieuwsbericht leest u wat PGS Nieuwe Stijl precies inhoudt en welke gevolgen de nieuwe opzet heeft voor bedrijven en overheden.