Nieuws

PGS-richtlijn 35 voor waterstofafleverinstallaties overhandigd aan ministeries

Geplaatst op: 30 april 2015

Om het rijden op waterstof veilig in Nederland te introduceren, zijn duidelijke (technische) veiligheidsvoorschriften nodig. De PGS-programmaraad heeft daarom besloten een nieuwe PGS-publicatie op te stellen met betrekking tot afleverinstallaties van waterstof voor wegvoertuigen.

Deze PGS (35) geeft richtlijnen om veiligheids- en milieubeschermende-aspecten bij de aflevering van waterstof aan wegvoertuigen te borgen.

Woensdag 29 april overhandigde Harold Pauwels, Manager Industrie & Veiligheid bij NEN, de PGS-richtlijn 35 aan Julia Williams van het Ministerie van Economische Zaken en aan Els de Wit van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Dit gebeurde tijdens de opstartbijeenkomst van het Nationaal Waterstofplatform bij DCMR Milieucentrale Rijnmond.

Met PGS 35 worden veiligheids- en milieubeschermende-aspecten bij de aflevering van waterstof aan wegvoertuigen geborgd. Verder draagt de PGS bij aan het verduidelijken en vereenvoudigen van procedures ten behoeve van vergunningverlening op het gebied van de bouw, beheer en onderhoud van waterstofafleverinstallaties. PGS 35 is een richtlijn waarin de state-of-the-art ontwikkelingen en ervaringen met waterstof zijn gevat in heldere voorschriften.

Alternatieve brandstof Waterstof kan worden beschouwd als een van de alternatieve brandstoffen voor wegvoertuigen in Nederland en Europa (personenauto’s, bussen en vrachtwagens met een brandstofcel). De marktintroductie in Europa van rijden op waterstof vindt momenteel plaats – ook in Nederland. Duidelijke (technische) veiligheidsvoorschriften zijn hierbij van groot belang.

Vervolgstappen Externe veiligheidsafstanden worden nog door het RIVM, in opdracht van het Ministerie IenM, bepaald. Naar verwachting worden die rond de zomer van 2015 bekendgemaakt.

Voor interne veiligheidsafstanden wordt nog gewerkt aan een achtergronddocument. Belanghebbenden worden geadviseerd om de website Publicatiereeks gevaarlijke stoffen goed in te gaten te houden.

Bron: Publicatiereeks gevaarlijke stoffen