Nieuws

Pilots ‘omgevingsveiligheid in de omgevingsvisie’

Geplaatst op: 19 oktober 2016

Dinsdag 11 oktober vond in Utrecht de Terugkomdag plaats van het pilotprogramma ‘omgevingsveiligheid in de omgevingsvisie’. Alle pilotuitvoerders (gemeenten, omgevingsdiensten en veiligheidsregio) blikten terug en vooruit met de projectgroep, klankbordgroep, Ministerie van IenM en vertegenwoordigers van het PLEV. Het leverde levendige en vooral nuttige discussies op.

Na een kennismakingsronde van alle pilotgemeenten door voorzitter Alet van ’t Eind (Ontwerp Veilige Omgeving) vervolgde projectleider Hans Iserief met het nadrukkelijk danken van alle pilotuitvoerders. “Het was een zoektocht, zowel voor de pilotuitvoerders als voor de projectgroep”, aldus Hans Iserief. “Werken met een concept BKL (Besluit Kwaliteit Leefomgeving) en de wens om vanuit focusgebieden naar een gebiedsdekkende visie omgevingsveiligheid te komen, leverde de nodige uitdagingen op, maar het heeft ons en de gemeentes veel geleerd.”

De ervaringen bij de pilotgemeentes (Maasgouw, Ermelo, Harlingen, Waalwijk, Eindhoven en Rotterdam) moeten een pakket hulpmiddelen opleveren dat andere gemeentes helpt om met omgevingsveiligheid voor te sorteren op de omgevingsvisie. Aan de definitieve resultaten van de pilots wordt hard gewerkt: zowel de projectgroep als drie externe evaluatoren beoordelen de inhoud van de eindproducten van de pilots. Daarnaast buigen project- en klankbordgroep zich over het verloop van het proces hoe de visies omgevingsveiligheid tot stand zijn gekomen.

Centraal in de discussies over de uitkomsten van een enquête onder de pilotuitvoerders stond: • de opzet van de pilots (met start-/inventarisatiebijeenkomsten en een visiedag) • de gemeentelijke deelnemers aan de pilots (planologen, stedenbouwkundigen, GGD, projectleiders omgevingsvisie, milieu- en EV-deskundigen) • de vraag welke ‘aanpalende’ beleidsvelden in het proces van de omgevingsvisie te betrekken en op welk moment.

De deelnemers stonden uitgebreid stil bij de ‘hulpmiddelen’. Hoe deze geborgd kunnen worden voor een goede ambtelijke uitvoering van de visie en hoe de hulpmiddelen andere gemeenten kunnen helpen eenzelfde (pilot)proces te laten doorlopen. Alet van ’t Eind en Hans Iserief rondden de middag af met een aantal stellingen. Vooral de rol van de omgevingsdiensten en veiligheidsregio’s bij het opstellen van visies kwam daarbij ter sprake.

Arie-Jan Arbouw, programmaleider Modernisering Omgevingsveiligheid van het Ministerie IenM, sprak zijn waardering uit voor de pilots. “Volgens mij tonen de pilots aan dat je gewoon moet beginnen om omgevingsveiligheid op de kaart van de omgevingsvisie te zetten. Zoek je collega’s van RO, milieu, enzovoorts op. Maak een afspraak met je projectleider omgevingsvisie en leg hem of haar uit waar je mee bezig bent. En wat vanuit omgevingsveiligheid belangrijk is.” Tenslotte riep hij de pilotgemeenten op om nu een omgevingsplan op te stellen en daarbij ook gebruik te maken van de uitkomsten van de pilots.

Het pilotprogramma verzorgt dit jaar een workshop op het Jaarcongres Relevant.