Nieuws

Populatiebestand groepsrisicoberekeningen beschikbaar

Geplaatst op: 21 februari 2010

Het populatiebestand voor groepsrisicoberekeningen is beschikbaar.

Bevoegd gezag kan bij VROM een account aanvragen en de gegevens opvragen.

Het populatiebestand is een web-applicatie die put uit meerdere gegevensbestanden om te bepalen hoeveel mensen in de buurt van een risicobron zijn. Het maakt het mogelijk om efficiënt bevolkingsgegevens te verzamelen voor groepsrisicoberekeningen.

Groepsrisico is een maat voor de kans op een ramp vanwege een ongeval met gevaarlijke stoffen. Het gaat daarbij om grote aantallen dodelijke slachtoffers, bijvoorbeeld meer dan 10, 100 of 1000.

Safeti-NL en RBMII

De geleverde gegevens zijn geschikt voor rekenmodellen voor externe veiligheid. Voor inrichtingen is dit het Safeti-NL-model, voor transport van gevaarlijk stoffen het RBMII-model.

Andere rekenmodellen

Voor buisleidingen, luchthavens en andere categorieën gebruikt bevoegd gezag andere rekenmodellen, zoals Carola en GEVERS. VROM bekijkt nog of de huidige webservice ook daarvoor geschikt is of dat er een extra interface gemaakt moet worden.

Zie ook:

Helpdesks Handleiding Populatiebestand groepsrisicoberekeningen: