Nieuws

Populatieservice beschikbaar

Geplaatst op: 27 maart 2015

Na een succesvolle testdag op woensdag 18 maart is de populatieservice nu algemeen beschikbaar. De populatieservice levert de populatiebestanden voor groepsrisicoberekeningen met Safeti.NL, RBMII en CAROLA.

De populatieservice is gebaseerd op de Basisadministratie adressen en gebouwen (BAG). De gegevens zijn inzichtelijk via de BAG-viewer. De BAG bevat veel maar niet alle benodigde gegevens. De gebruiker moet voorlopig de resultaten van de populatieservice aanvullen. Met name niet-gebouwgebonden activiteiten zoals recreatie, sportvelden e.d. ontbreken nog. In de verdere ontwikkeling van de populatieservice zal het bronbestand BAG uitgebreid worden zodat aanvullen niet of in mindere mate nodig is. Op basis van de reacties van gebruikers wordt bepaald welke aanvullende gegevens prioriteit hebben.

Heeft u vragen over het gebruik van de populatie service? Mail Relevant