Nieuws

Populatieservice in testfase

Geplaatst op: 3 maart 2015

De populatieservice levert de populatiebestanden voor groepsrisicoberekeningen met Safeti.NL, RBMII en CAROLA. De populatieservice is nu nog in de testfase. Op 18 maart is een testdag georganiseerd, daarna zal de service algemeen beschikbaar worden via website populatieservice.nl.

De populatieservice is gebaseerd op de gegevens in de Basisadministratie adressen en gebouwen (BAG). De gegevens zijn inzichtelijk via de BAG-viewer. De BAG bevat veel maar niet alle benodigde gegevens. De gebruiker moet voorlopig de resultaten van de populatieservice aanvullen. Met name niet-gebouwgebonden activiteiten zoals recreatie, sportvelden e.d. ontbreken nog. In de verdere ontwikkeling van de populatieservice zal het bronbestand BAG uitgebreid worden zodat aanvullen niet of in mindere mate nodig is. Op basis van de reacties van gebruikers wordt bepaald welke aanvullende gegevens prioriteit hebben.

De klankbordgroep populatieservice organiseert op 18 maart een testdag. Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar. Heeft u interesse mail naar Relevant.

Mocht u dringend populatiegegevens nodig hebben dan kunt u contact opnemen met Relevant.