Nieuws

Programma jaarcongres Relevant 2014 bekend

Geplaatst op: 30 oktober 2014

Op 2 december 2014 vindt het jaarlijkse congres van Relevant netwerk externe veiligheid plaats. Dit gebeurt op een bijzondere locatie: de historische Rijtuigenloods in Amersfoort.

Deze plek inspireert om beleid en praktijk van externe veiligheid op het juiste spoor te zetten. Geen overbodige luxe, want het vakgebied is volop in beweging.

Neem BEVI: tien jaar geleden vastgesteld en juist dit jaar is de beleidscyclus precies één keer doorlopen. Tijd voor reflectie dus. Wat heeft alle inzet om te komen tot nieuwe werkstandaarden en het uitleggen van de methodiek opgeleverd? En waar liggen nog uitdagingen?

Vooruit kijken is een speerpunt van het congres. Dat is om meerdere redenen uiterst ‘Relevant’. Het risicodenken heeft jarenlang voorop gestaan. Aan de andere kant is er de behoefte om ook naar effecten te kijken. Parallel daaraan speelt de discussie om het werkveld te verbreden naar omgevingsbeleid. Interessant daarbij is hoe recht kan worden gedaan aan de kennisinbreng van planologen, ondernemers, RO-ers, medewerkers van veiligheidsregio’s, BRZO-inspecteurs, beleidsmedewerkers, bestuurders en al die andere betrokkenen bij externe veiligheid.

Op het congres komt nog veel meer aan bod. Zo is er onder het motto ‘leren van elkaar’ volop aandacht voor de nieuwste inzichten. Zowel beleidsmatige als ook technische en rekenkundige ontwikkelingen worden toegelicht.

Kortom, op 2 december is er voldoende voer voor interessante discussies over de toekomst: EV 2.0 .

Evenals vorig jaar is de organisatie van het jaarcongres Relevant in handen van de VVM, netwerk van milieuprofessionals en Relevant, netwerk externe veiligheid.

Programma jaarcongres Relevant 2014 Flyer jaarcongres Relevant 2014