Nieuws

Project herberekenen aandachtsgebieden gestart

Geplaatst op: 17 januari 2024

Met de komst van de Omgevingswet verandert er veel op het vakgebied omgevingsveiligheid. Naast de 10-6 plaatsgebonden risico komen er drie soorten aandachtsgebieden: brand, explosie en gifwolk.

De aandachtsgebieden zijn effectgebieden die kunnen optreden na een incident met gevaarlijke stoffen. De kans op een incident is heel klein. Daar houdt het aandachtsgebied geen rekening mee.

Herberekenen aandachtsgebieden is complex
Voor bedrijven met gevaarlijke stoffen moeten de aandachtsgebieden herberekend worden met een nieuwe versie van Safeti.NL. De Staatssecretaris heeft via de OD.nl de Omgevingsdiensten de opdracht gegeven om deze herberekeningen uit te voeren. Yvette van der Werf is de projectleider van project Herberekenen aandachtsgebieden. Het herberekenen van de aandachtsgebieden is complex. “Daarom zijn we met BRZO-rekenaars en het RIVM in overleg om te bepalen hoe we de berekeningen gaan uitvoeren,” zegt Yvette. De uitkomsten van de herberekening worden breed gedeeld met EV-deskundigen en externe partijen zoals VNG, IPO en het bedrijfsleven.

Aandachtsgebieden op de Atlas van de Leefomgeving
Yvette geeft aan dat de aandachtsgebieden straks voor iedereen te zien zijn op de Atlas voor de leefomgeving. De risico’s van de activiteiten met gevaarlijke stoffen veranderen niet maar het is wel duidelijker waar welke effecten kunnen optreden. Let op: de kans op een incident met een brand, explosie of gifwolk is nog steeds even klein.

Nieuwsgierig?
Het LPVL zal de ontwikkelingen nauwgezet volgen. Voor vragen over het project kan je contact opnemen met Yvette van der Werf. Voor vragen over de herberekening van de aandachtsgebieden in jouw regio kan je contact opnemen met jouw regionale omgevingsdienst.