Nieuws

ProRail tekent voor Tunnel Veiligheids Licht

Geplaatst op: 6 februari 2012

Het toepassen van TVL vergroot de beschikbaarheid van spoortunnels. Om die reden sloten Prorail en advies- en ingenieursbureau Covalent afgelopen dinsdag, een overeenkomst over het toepassen van het Tunnel Veiligheids Licht in reguliere spoortunnels. ProRail wil met het systeem het veiligheidsniveau inde tunnels bewaken en in stand houden.

In het Utrechtsehoofdkantoor van ProRailwerd op 31 januari de overeenkomst getekend tussen ProRail en Covalent Infra Technology Solutions B.V. Deze organisaties zetten hun handtekening onder een octrooilicentie voor het Tunnel Veiligheids Licht.

Tunnelveiligheid

Tunnelveiligheidheeft een groot publiek en economisch belang. Spoortunnels zijn uitgerust met een grote hoeveelheid gecompliceerde technische installaties. Gegevens over het functioneren van deze installaties zijn van groot belang voor de veiligheid in een tunnel. Sjaak Kouwenhoven, systeemspecialist Tunnel Technische Installaties bij ProRail,vroeg of het mogelijk was een systeem te ontwikkelen waarmee het veiligheidsniveau in een tunnel van deze gegevens kon worden afgeleid. Ad Rabenort, algemeen directeur Covalent: ”Het systeem moest een duidelijke indicatie geven van het actuele veiligheidsniveau. ProRail vroeg om dit in de vorm van een soort stoplicht te doen.”

Tunnel Veiligheids Licht

Covalent ontwierp het inmiddels Europees geoctrooieerde Tunnel Veiligheids Licht (TVL). Ad Rabenort: “Het TVL bepaalt op basis van gecertificeerde veiligheidsregels wat de impact is van een combinatie van storingen in de installaties. Het is daardoor mogelijk om op basis van die informatie te bepalen welke acties er noodzakelijk zijn en waar de prioriteit ligt. Als er bijvoorbeeld een defect is aan de verlichting van het dienstgebouw van de tunnel, dan heeft dat geen directe gevolgen voor de veiligheid. Maar een defecte ventilator in de tunnel kan wel degelijk gevolgen hebben voor de veiligheid. Het TVL rekent dan bijvoorbeeld uit bij welk aantal defecte ventilatoren de veiligheid in de tunnel niet langer kan worden geborgd.”

Bewezen technologie

De vijf spoortunnels op de Betuweroute zijn al uitgerust met het TVL. Exploitant KeyRail was in het begin sceptisch over het systeem, maar is op basis van twee en een half jaar bewezen technologie overtuigd. ProRail heeft de intentie om het TVL ook op een aantalreguliere spoortunnels toe te passen.

De naam Tunnel Veiligheids Licht is gelieerd aan het product voor ProRail, maar het systeem kan breder ingezet worden. Rabenort: “Covalent heeft een methode ontwikkeld, de MUST methodiek (Methologie For Uniform Safe Tunnels), waarmee wij de tunnelveiligheidssytemen kunnen specificeren en ontwerpen. Deze methodiek wordt toegepast bij het ontwerpen en renoveren van zowel spoor- als wegtunnels. Het gaat dan om de veiligheidsindicatie en ook over onderhoudsprioriteiten en beschikbaarheid van een tunnel.”

Op basis van de expertise in het ontwerpen van tunnel technische installaties en de ervaring met de Betuweroute gaat Covalent het TVL de komende twee jaar verder ontwikkelen, zodat ook andere partijen kunnen worden opgeleid in het gebruik en de toepassing van het systeem.

Meer informatie over het Tunnel Veiligheids Licht vindt u hier.

Voor vragen over tunnelveiligheid en over de octrooilicentie kunt u contact opnemen met de persvoorlichting van ProRail, 088-2313131.

Voor inhoudelijk vragen over het product TVL kunt u contact opnemen met Covalent, Ad Rabenort via 033- 2589481.