Nieuws

Rapport Project Aansluiting omgevingsdiensten op REV is gepubliceerd

Geplaatst op: 2 december 2021

Het nieuwe rapport rapport van het project Aansluiting omgevingsdiensten op REV is gepubliceerd.

OZHZ heeft in samenwerking met Geodan een pilotproject uitgevoerd waarin de mogelijkheid voor het aansluiten op het REV is onderzocht. De focus van het project ligt op het aanleveren van data conform het informatiemodel van het REV en de technische koppeling tussen het VTH-systeem en het REV

Bekijk hier het rapport.