Nieuws

Rapportage Chemie-Pack Moerdijk

Geplaatst op: 24 augustus 2011

Op verzoek van de minister van Veiligheid en Justitie heeft de Inspectie OOV onderzoek gedaan naar de brand bij Chemie-Pack Moerdijk op 5 januari 2011.

De Inspectie OOV heeft onderzocht of de aanpak van deze brand door de bij de rampenbestrijding betrokken organisaties en het bevoegd gezag adequaat is verlopen. Ook is bekeken hoe de betrokken organisaties waren voorbereid op een dergelijk grootschalig incident.

Omdat het incident niet alleen de grenzen van de gemeente Moerdijk oversteeg, maar ook die van de veiligheidsregio en de provincie, heeft de Inspectie OOV tevens aandacht besteed aan de samenwerking tussen de veiligheidsregio’s en de betrokkenheid van het nationale niveau.