Nieuws

Reactie CEV op het advies van AGS over rekenmethodiek Bevi

Geplaatst op: 8 september 2010

De Adviesraad Gevaarlijke Stoffen heeft in april 2010 een advies uitgebracht over de voorgeschreven rekenmethodiek Bevi in Nederland, getiteld Risicoberekeningen volgens voorschrift: een ritueel voor vergunningverlening. In dit advies plaatst de Adviesraad een aantal kritische kanttekeningen bij de rekenmethodiek en doet aanbevelingen voor verbetering.

Het Centrum Externe Veiligheid (CEV) van het RIVM is inhoudelijk verantwoordelijk voor de rekenmethodiek. Zij hebben het advies bestudeerd en geven hierop nu een reactie. Klik hier voor het hele bericht en het rapport.