Nieuws

Reageer op plannen buisleidingen

Geplaatst op: 30 augustus 2009

Eerder dit jaar stemde het kabinet in met de nieuwe aanpak van de buisleidingen. Dit is verder uitgewerkt en vastgelegd in een ontwerpbesluit: de Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) Besluit externe veiligheid buisleidingen.

Iedereen kan de plannen inzien. Reageren kan tot 4 weken na publicatie in de Staatscourant, dus 25 september 2009. Reacties kunnen naar:

Ministerie van Volkshuisvesting,

Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

BJZ/K&L IPC 880

Postbus 20951

2500 EZ DEN HAAG

Klik hier voor het hele nieuwsbericht van VROM.