Nieuws

Regeling externe veiligheid inrichtingen II eind 2007 verwacht

Geplaatst op: 2 oktober 2007

Waarschijnlijk wordt rond 1 januari 2008 de voorgenomen wijzigingen van de Regeling externe veiligheid inrichtingen gepubliceerd in de Staatscourant.

In deze "Revi II" worden onder meer nieuwe inrichtingen onder de werkingssfeer van het Besluit externe veiligheid inrichtingen gebracht. Ook wordt een uniforme rekenmethode voorgeschreven. Meer informatie vindt u op de website van Infomil.