Nieuws

Regeling wijziging VLG, VBG, VSG gepubliceerd

Geplaatst op: 5 juni 2019

De regeling tot wijziging van de Regeling erkende instanties vervoer gevaarlijke stoffen, de Regeling vervoer over de binnenwateren(VBG-, vervoer over de spoorweg(VSG)- en vervoer over land (VLG) van gevaarlijke stoffen is gepubliceerd.

De wijzigingen zijn doorgevoerd in verband met de tweejaarlijkse revisie van internationale voorschriften inzake het vervoer van gevaarlijke stoffen (ADN, RID, ADR) en enkele andere wijzigingen.

Zoute veren In de regeling is de regeling voor ‘zoute veren’ (Waddenveren) herzien. Het aantal stoffen dat met zoute veren vervoerd mag worden is fors beperkt. Meestal worden deze stoffen vervoerd met speciale afvaarten, zonder passagiers aan boord, dan is er namelijk geen sprake van zoute veren en gelden de regels van de VLG.

Wanneer dit niet kan omdat er vanwege onderhoud aan de ferry’s weinig capaciteit beschikbaar is, kunnen de stoffen uit de lijst nu toch met zoute veren worden vervoerd zonder een ontheffing aan te vragen bij de ILT. De voorwaarden waaronder die ontheffingen tot op heden werden verleend maken nu integraal onderdeel uit van de regeling.

Bron: Staatscourant 2019, 17877

Regelingen: