Nieuws

Regioteams duiken in de inhoud op interactieve website

Geplaatst op: 20 augustus 2013

Na een vliegende start zijn de regioteams van het Verbeterprogramma Groepsrisico nu de inhoud in gedoken. Op tal van plekken in het land werken veiligheidsexperts nu samen aan hele diverse initiatieven om de verantwoording over groepsrisico bij ruimtelijke ontwikkeling te verbeteren.

Voor de zomer zijn de eerste vier regioteams van het verbeterprogramma van start gegaan. Met excursies, toolkits, goede voorbeelden uit de regio en bijvoorbeeld de uitreiking van een EV-trofee willen de deelnemers in de Regioteams de kennis en bekendheid van groepsrisico een stapje verder brengen. De website Verbeterprogramma Groepsrisico biedt alle gelegenheid voor discussies, uitwisseling van kennis en delen van ervaringen.

Groepsrisico in bestemmingsplannen Naast de regioteams kent het Verbeterprogramma Groepsrisico ook Taakgroepen. De eerste taakgroep heeft zich inmiddels ook aangesloten bij de interactieve website van het Verbeterprogramma. Deze taakgroep heeft een overzicht van veiligheidsmaatregelen zoals die via het bestemmingsplan geborgd kunnen worden opgesteld. Iedereen wordt uitgenodigd hierop commentaar te leveren, aan te vullen of te schrappen.

Regioteams op het jaarcongres Relevant Op het komende jaarcongres Relevant op 5 november zullen de Regioteams zich presenteren en in gesprek gaan met collega’s. Bovendien gaat tijdens het congres een nieuwe animatie in première die kort en helder aan bestuurders, collega’s en anderen uitlegt wat groepsrisico is en hoe de veiligheid kan verbeteren via ruimtelijk ontwerp, bestemmingsplannen en andere instrumenten.