Nieuws

Registratiebesluit gepubliceerd in het Staatsblad

Geplaatst op: 18 januari 2007

Op 19 december 2006 is het Registratiebesluit externe veiligheid in het Staatsblad gepubliceerd. In het registratiebesluit is vastgelegd welke risicovolle situaties in het RRGS worden geregistreerd.

De inwerkingtreding van het besluit wordt nog nader bij KB bepaald. Dit zal gebeuren tegelijk met de Wet van 15 september 2005 tot wijziging van de Wm (registratie gegevens externe veiligheid inrichtingen, transportroutes en buisleidingen ) en de Wet van 28 september 2006 tot wijziging van Wet rampen en zware ongevallen teneinde de toegankelijkheid van provinciale risicokaart te kunnen beperken.