Nieuws

Rekenhulp LPG-tool vernieuwd

Geplaatst op: 28 juli 2009

De LPG-tool om groepsrisico's te berekenen voor LPG-tankstations is vernieuwd. De berekeningen kunnen ze nu met zowel Revi 2004 als Revi 2007 uitgevoerd worden, afhankelijk van de specifieke situatie en het doel van de berekening.

Het Revi 2004 geldt als berekenaars een nieuw ruimtelijk besluit moet nemen. Het Revi 2007 geldt voor bestaande situaties, voor de vraag of er een saneringssituatie is. Is dat laatste volgens de LPG-tool zo, dan dienen zij voor de zekerheid een berekening met het Safeti NL-rekenpakket (RIVM.nl) uit te voeren.

Het groepsrisico is relevant vanwege afspraken in het Convenant LPG-autogas uit 2005. Daarin zijn afspraken vastgelegd voor betere veiligheid op en rond lpg-tankstations. De gevolgen van deze aanpassingen zijn in de berekeningen verwerkt, waardoor in sommige gevallen de risicokansen lager uitvallen.

Groepsrisico legt een relatie tussen de kans op een ramp met gevaarlijke stoffen en het mogelijke aantal slachtoffers. Het is de kans dat een groep personen tegelijkertijd een ongeval overkomt.

Zie ook:

LPG-tool (Groepsrisico.nl)

SafetiNL-rekenpakket (RIVM.nl)

Convenant LPG-autogas 2005