Nieuws

Resultaten onderzoek omgevingsrisico busvervoer met aardgasbussen

Geplaatst op: 19 januari 2015

Het Stadsgewest Haaglanden neemt samen met de vervoerders en de Veiligheidsregio diverse maatregelen om het geringe risico op een brand in een aardgasbus verder te verkleinen en de risico’s voor de omgeving terug te dringen.

Zo is de inbouw van automatische brandblusinstallaties in het motorcompartiment van alle aardgasbussen in 2015 gereed, waardoor de kans op een brand afneemt. Ook wordt op korte termijn de omgeving van de busroutes aan een inspectie onderworpen. Denk bijvoorbeeld aan kwetsbare objecten langs de route en aan overkappingen aan gebouwen waartegen een bus zou kunnen botsen bij een uitwijkmanoeuvre. Dit zou kunnen leiden tot het verplaatsen van een bushalte of het aanpassen van de route. Ook worden de noodprocedures van de vervoerders geactualiseerd en afgestemd met de Veiligheidsregio en zal het Stadsgewest Haaglanden de veiligheidsmanagementsystemen van de vervoerders (laten) toetsen.

De maatregelen zijn het resultaat van een onderzoek dat het Stadsgewest Haaglanden heeft laten uitvoeren naar aanleiding van de brand in een aardgasbus eind 2012. Uit het toenmalige onderzoek (2013) van de Onderzoeksraad voor Veiligheid kwam naar voren dat er conform de voorschriften en regelgeving is gehandeld bij het voorschrijven van het gebruik van aardgasbussen en dat het veiligheidssysteem van de bus heeft gewerkt zoals het behoorde. Aanbevolen werd om de omgevingsrisico’s in kaart te brengen.

Het Stadsgewest Haaglanden vindt een zo veilig mogelijk openbaar vervoer van het grootste belang en heeft daarom onderzoek laten doen naar deze omgevingsrisico’s. Aan dit onderzoek hebben ook andere overheden en vervoerders meegewerkt om een goed inzicht te krijgen in de zaken die komen kijken bij het rijden met aardgasbussen. Om ook bij toekomstige aanbestedingen van het openbaar vervoer de risico’s te minimaliseren hebben de overheden en vervoerders in Nederland afgesproken om standaardeisen op te stellen voor het gebruik van aardgasbussen.