Nieuws

Risicomanagement buisleidingsystemen

Geplaatst op: 17 december 2008

Begin 2009 wordt de nieuwe NTA 8000 "Risicomanagement voor buisleidingsystemen" gepubliceerd. Deze Nederlandse technische afspraak gaat over de zorgplicht van de exploitant voor het beheer van de buisleidingen voor het vervoer van gevaarlijke stoffen.

Samen met de NEN 3650-serie ('Eisen voor buisleidingsystemen') is er een complete set normen voorhanden waarmee de exploitant in staat is de integriteit van de buisleiding te garanderen en te voldoen aan de eisen van zorgvuldig leidingbeheer volgens de Wet milieubeheer. Deze combinatie van normen en NTA voorziet in een adequaat ontwerp, aanleg, exploitatie en beheer, buiten gebruik stellen en verwijderen van een buisleiding.

Voor meer informatie klik hier