Nieuws

Risicomethodiek aardgas voor nat- en zuurgasleidingen beschikbaar

Geplaatst op: 18 oktober 2009

De risicomethodiek voor de hogedruk aardgastransportleidingen van de N.V. Nederlandse Gasunie is ook bruikbaar voor hogedruk nat- en zuurgas aardgastransportleidingen.

De nieuwe methodiek voor het bepalen van de risico's van hoge druk aardgastransportleidingen van de N.V. Nederlandse Gasunie wordt beschreven in twee aparte rapporten. Samen geven ze een volledig overzicht van de berekeningsmethode, de achtergronden en de consequenties voor de ruimtelijke ordening. Beide rapporten kunnen vanaf dit Milieuportaal worden gedownload.