Nieuws

Roosendaal geen ernstig veiligheidsprobleem

Geplaatst op: 29 januari 2008

De risico's van het goederenemplacement Roosendaal voldoen in de huidige situatie nagenoeg aan de oriëntatiewaarde van het groepsrisico. De handelingen op het emplacement veroorzaken dan ook geen ernstig veiligheidsprobleem, zo schrijft minister Cramer (VROM) in antwoord op vragen van kamerlid Nepperus (VVD).

Op basis van de grotere toename van treinen met gevaarlijke stoffen dan verwacht is een discussie over de externe veiligheidssituatie rond het spoorknooppunt Roosendaal ontstaan. In 2006 zijn volgens informatie van ProRail ongeveer 16.100 beladen ketelwagens/tankcontainers beladen met gevaarlijke stoffen langs het spoorknooppunt gekomen. In de "beleidsvrije Marktverwachting Vervoer Gevaarlijke Stoffen (ProRail, 2003) werden hier 14.700 wagens met gevaarlijke stoffen verwacht rond het jaar 2015. De getotaliseerde jaarcijfers over 2007 zullen naar verwachting in het eerste kwartaal van 2008 beschikbaar komen.

Het vol in bedrijf zijn van de Betuweroute zal volgens Cramer naar verwachting nauwelijks invloed hebben op het aantal goederentreinen langs het spoorknooppunt Roosendaal. Maar omdat het Basisnet Spoor op dit moment nog volop in ontwikkeling is, is de invloed daarvan op het toekomstig vervoer langs het spoorknooppunt nog niet bekend.

In het conceptrapport "Proefproject Spoorhaven Roosendaal, revisie 05 van 12 juni 2007" wordt aangegeven welke risico's het goederenemplacement en het doorgaande vervoer kunnen veroorzaken rond het Spoorhavengebied van Roosendaal. Uit de conceptrapportage komt volgens Cramer naar voren dat de risico's van het goederenemplacement in de huidige situatie nagenoeg voldoen aan de oriëntatiewaarde van het groepsrisico. Ook is in de milieuvergunning voor het goederenemplacement geborgd dat de oriëntatiewaarde niet mag worden overschreden.

Minister Eurlings van Verkeer en Waterstaat en de minister Cramer van Ruimte en Milieu zullen in het voorjaar van 2008 een werkbezoek aan Roosendaal brengen voor een overleg over de problematiek van de externe veiligheid op de spoorlocatie Roosendaal.