Nieuws

SAVE THE DATE –donderdag 15 juni 2023 : Zandbaksessies ontwikkelbudget nieuwe prioriteiten omgevingsveiligheid

Geplaatst op: 11 mei 2023

Op donderdag 15 juni 2023 vinden weer online ‘zandbaksessies’ plaats over het ontwikkelbudget nieuwe prioriteiten omgevingsveiligheid. Dit budget is ter beschikking gesteld door het Ministerie van IenW.

Delen van ideeën en samenwerking

In de zandbaksessies vertellen we je meer over het ontwikkelbudget, de voorwaarden en het aanvragen. De sessie is vooral ook bedoeld voor het ophalen en delen van projectideeën en welllicht ontstaan er mooie samenwerkingsverbanden. Alles met als doel de omgevingsveiligheid te verbeteren!

Nieuwe inschrijftermijn 1 september - 15 oktober en extra termijnen in 2024!

We organiseren deze sessies, omdat er nog drie kansen zijn om in aanmerking te komen voor een bijdrage uit dit ontwikkelbudget: van 1 september tot 15 oktober 2023 en gedurende twee inschrijftermijnen in 2024. In februari 2022 vonden vergelijkbare sessies plaats die erg succesvol waren. Daarom organiseren we deze zandbaksessie opnieuw.

De financiële bijdrage is bedoeld voor projecten die inspelen op nieuwe ontwikkelingen met gevolgen voor de omgevingsveiligheid. Het gaat om projecten die vernieuwend zijn en betrekking hebben op één of meer van de onderstaande thema’s:

  • Energietransitie
  • Digitalisering en informatie-gestuurd werken
  • Verbetering arbeidsmarktpotentieel

Aanmelden

Ben je er ook bij op 15 juni 2023? Meld je dan vast aan en laat graag aan ons weten of je voorkeur hebt voor de ochtend of de middagsessie. Mail hiervoor naar: omgevingsveiligheid@omgevingsdienst.nl

Informatie op website

Informatie over het ontwikkelbudget vind je op onze website.

Op deze webpagina vind je ook een handige leidraad met informatie over de voorwaarden, zoals een eigen bijdrage van >10% van het gevraagde budget en een zekere 'uniekheid' van het project. Overigensgeldt dat voor het opstellen van een aanvraag en projectbegeleiding een adviesbureau mag worden ingeschakeld. De kosten die hiermee gemoeid zijn, mogen meegenomen worden in de projectkosten.

Overzicht van projecten –ter inspiratie!

Goed om te weten en ter inspiratie: op onze website vind je deze visual met het totaaloverzicht van de projecten die mogelijk zijn (gemaakt) vanuit het ontwikkelbudget prioriteiten omgevingsveiligheid. Daarmee kun je ook checken of je idee uniek is.

Vragen

Heb je vragen? Neem dan contact op met Erica Graven, projectleider Secretariaat MVO, via: omgevingsveiligheid@omgevingsdienst.nl of 06 –130 643 22.