Nieuws

Scholing Externe Veiligheid van kennisimpuls naar kennisnetwerk

Geplaatst op: 25 januari 2009

Terugkijkend naar het IPO-scholingsprogramma externe veiligheid is de conclusie dat dit een groot succes was. Sinds de start van het programma zijn er zo'n 4000 cursusplaatsen bezet door ambtenaren die in hun werk te maken hebben met externe veiligheid (EV). De kennisachterstand is daarmee voor een groot deel ingelopen.

Nu breekt een nieuwe fase aan van borging van de kennis. Centraal de komende tijd staan daarom het toepassen, onderhouden en uitwisselen van kennis. In het decembernummervan het tijdschrift Externe Veiligheid vindt u een terugblik en informatie over de nieuwe fase.