Nieuws

Schrijf je nu in voor de IOV-Themadag UPD voor overheden in het najaar

Geplaatst op: 3 september 2019

De UPD-training geeft de deelnemer meer inzicht in het proces en de verschillende taken/verantwoordelijkheden van de verschillende partijen. Als we van elkaar weten wat we hierbij doen levert dat minder discussie op cq een betere samenwerking. Het traject duurt daardoor minder lang. Daarnaast heeft het uiteraard ook een netwerkfunctie.

Tijdens de themadag gaan we in op de rol van de adviseur die gevraagd wordt een UPD op te stellen, de rol van het bevoegd gezag dat wordt gevraagd een UPD goed te keuren, de rol van de veiligheidsregio als adviseur van het bevoegd gezag en de rol van de inspectie-instelling.

Verder bespreken we in groepen een concreet UPD waarin veel voorkomende fouten/discussiepunten naar voren komen.

Op dit moment staan voor de Themadag Omgaan met het uitgangspunten document de volgende data gepland:

  • 1 oktober 2019 Zwolle;
  • 3 oktober 2019 Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond Spijkenisse;
  • in het najaar zullen nog meer themadagen worden georganiseerd, zodra er meer bekend is zullen we deze hier plaatsen.