Nieuws

Spelregelkader voor emplacement Kijfhoek

Geplaatst op: 1 mei 2014

De gemeente Zwijndrecht, de Omgevingsdienst Zuid Holland Zuid, de Veiligheidsregio Zuid Holland Zuid, het ministerie van Infrastructuur en Milieu, ProRail, Keyrail en goederenvervoerder DB Schenker Rail (de grootste gebruiker van Kijfhoek) hebben een spelregelkader met afspraken opgesteld voor het rangeeremplacement Kijfhoek. Zij hebben dit op 22 april ondertekend.

De afspraken houden onder meer in dat goederentreinen met bepaalde gevaarlijke stoffen op vaste sporen staan die goed bereikbaar zijn voor de hulpdiensten. Daarnaast komen partijen overeen dat van de treinen van DB Schenker die op het emplacement behandeld worden (rangeren, heuvelen), alle wagens na aankomst gecontroleerd worden op zogeheten druppellekkages. Betrokken partijen zullen periodiek rapporteren over de naleving van deze werkafspraken.

Kijfhoek is het grootste emplacement van Nederland, met een voor Nederland uniek rangeerproces waarbij gebruik wordt gemaakt van een heuvel. Het emplacement voldoet aan alle wettelijke eisen die nationaal en internationaal gelden voor de veiligheid van de omgeving en voor het vervoer.

In de milieuvergunning voor Kijfhoek stonden echter aanvullende veiligheidsvoorschriften. Deze zijn op 12 februari 2014 geschrapt door de Raad van State (RvS). Dergelijke voorschriften mogen volgens de RvS niet opgenomen worden in een individuele milieuvergunning voor een specifiek rangeeremplacement; hiervoor zijn internationale verdragen en de vervoersregelgeving altijd leidend. Deze moeten de veiligheid op en rond Kijfhoek waarborgen.

Desondanks maakten de gemeente Zwijndrecht en de Omgevingsdienst Zuid Holland Zuid zich zorgen na de uitspraak van de Raad van State. Om die zorgen weg te nemen, hebben betrokken partijen in goed overleg extra afspraken gemaakt. Met de ondertekening van het spelregelkader onderstrepen partijen het gezamenlijk belang om tot deze afspraken te komen.

De RvS-uitspraak maakt nog eens duidelijk dat de landelijke regelgeving voor emplacementen gemoderniseerd dient te worden. Al vóór deze uitspraak was het kabinet bezig de regelgeving voor rangeeremplacementen verder te vereenvoudigen en te uniformeren. Deze nieuwe regels zullen worden opgenomen in het kabinetsvoorstel voor de Omgevingswet. Tot die tijd geldt het spelregelkader met afspraken voor Kijfhoek.

Bron: Rijksoverheid