Nieuws

Sprinklerproblematiek vraagt om ketenregie

Geplaatst op: 20 januari 2010

In 2009 verschenen, naar aanleiding van vervolgonderzoek door VROM, berichten in het nieuws dat het slecht gesteld was met de brandbestrijdingssystemen bij opslagen van chemische stoffen. Dat daar nog veel in te doen is werd door de Vereniging Nederlandse Chemische Warehousingbedrijven (VNCW) niet ontkend. Het bevestigde vooral de resultaten van eigen onderzoeken.

Klik hier voor het persbericht dat het VNCW daarover heeft uitgebracht.