Nieuws

Staatssecretaris verduidelijkt beleid betreffende BRZO-inspecties

Geplaatst op: 7 november 2019

In antwoord op vragen van Tweede Kamerlid Dik-Faber heeft staatssecretaris Van Veldhoven uitleg gegeven over berichten in de media dat BRZO-bedrijven massaal veiligheidsregelgeving overtreden. Het onderzoek ‘Regelovertreding in de chemische industrie’ (begin 2019 gepubliceerd) laat zien dat in de jaren 2007-2017 bij negen op de tien BRZO-bedrijven regels betreffende de veiligheid zijn overtreden.

De staatssecretaris stelt dat het rapport niets zegt over de ernst van de overtredingen. Ook blijkt uit het rapport niet dat er specifieke bedrijven zijn waar de overtredingen vaker voorkomen of ernstiger zijn dan gemiddeld. Het beleid is erop gericht om dit helder te krijgen, zodat bedrijven die de regels minder goed naleven extra gecontroleerd kunnen worden. De resultaten van deze analyse laten nog op zich wachten. Wel is duidelijk dat inspecties en toezichthouders voldoende wettelijke middelen hebben om hun taken naar behoren uit te voeren.

Verder schrijft de staatssecretaris: ‘Veel aandacht wordt geschonken aan herziening van de landelijke inspectiemethodiek en aan de ontwikkeling van een verbeterde inspectie database. De samenwerking van de inspectiediensten binnen de regio’s wordt versterkt. Ook is er aandacht voor nieuwe thema’s zoals zeer zorgwekkende stoffen, cybersecurity en klimaatadaptatie. De (petro)chemische sector onderneemt zelf ook acties om verbeteringen op veiligheidsgebied te realiseren in het samenwerkingsverband Veiligheid Voorop.’

Bron: Rijksoverheid