Nieuws

Stand van zaken implementatie convenant LPG-autogas 2005

Geplaatst op: 11 januari 2010

Eind vorig jaar heeft VROM de balans opgemaakt van de stand van zaken met betrekking tot de uitvoering van het convenant en verplichtingen uit het Bevi m.b.t. tot LPG-tankstations.

De stand van zaken wordt in dit informatieblad weergegeven. Hierin zijn ook de meest relevante vragen en antwoorden opgenomen.