Nieuws

Stroomschema omgevingsveiligheid in vergunningverlening (onder de omgevingswet)

Geplaatst op: 16 maart 2021

In het kader van de bijscholing omgevingsveiligheid in de vergunningverlening is een stroomschema ontwikkeld dat inzicht geeft in te doorlopen werkstappen in het vergunningsverleningsproces onder de Omgevingswet.

Schema dat is ontwikkeld in het kader van de IOV-bijscholing omgevingsveiligheid in de vergunningverlening.

LET OP: het betreft een interactieve PDF, het interactieve gedeelte werkt alleen als je de PDF opent in een PDF-viewer en werkt niet in je webbrowser.

Bekijk hier het stroomschema omgevingsveiligheid in vergunningverlening.