Nieuws

Terugblik in vogelvlucht op Jaarcongres Relevant 2017

Geplaatst op: 7 maart 2018

Het jaarcongres Relevant 2017 stond, evenals de voorgaande editie, in het teken van de Omgevingswet. De nieuwe wet vraagt, veel meer dan nu het geval is, samenwerking met andere disciplines.

Een dergelijke integrale aanpak vergt een andere houding van alle betrokkenen in de uitvoeringspraktijk. Zo krijgt de EV’er te maken met tal van mensen met andere achtergronden en belangen. Dit betekent dat meer samenwerking nodig is om er inderdaad samen uit te komen.

Deze brochure geeft in vogelvlucht een overzicht van de infosessies en workshops van het jaarcongres Relevant 2017.