Nieuws

Themabijeenkomst Buisleidingen

Geplaatst op: 2 mei 2011

Woensdagochtend 22 juni wordt in de Beatrixzaal te Utrecht een themabijeenkomst Buisleidingen gehouden onder het motto “Bveb wat kun je ermee?”

Per 1 januari 2011 is het Besluit externe veiligheid buisleidingen (Bevb) van kracht geworden. Het besluit regelt de normering, taken en verantwoordelijkheden van overheden en bedrijfsleven in relatie tot het vervoer van gevaarlijke stoffen door buisleidingen. Er is inmiddels ervaring opgedaan met het besluit door overheidsprofessionals, bedrijfsleven en bestuurders. De themabijeenkomst heeft tot doel om deze ervaringen, kennis, problemen en mogelijke oplossingen bij de toepassing van het besluit uit te wisselen.