Nieuws

Themabijeenkomst LNG op 6 april 2018

Geplaatst op: 8 maart 2018

Op 6 april 2018 organiseert de kennistafel LNG de themabijeenkomst LNG. De rode draad in deze themabijeenkomst is het uitwisselen van ervaring en kennis met name op het gebied van preventie en repressie.

De onderwerpen zijn incidenten met LNG tankwagens, gasdispersie bij een lekkage van LNG en een kleine demonstratie voor praktische inzichten. Een dag voor alle betrokkenen uit de keten van LNG. Als je deel wil nemen aan de themabijeenkomst kan je contact opnemen met je vertegenwoordiger in de kennistafel of mail naar Marco van den Berg.