Nieuws

Themabijeenkomst Veiligheid op het spoor

Geplaatst op: 28 juni 2011

De kennistafel Transport van Relevant en het Platform Transportveiligheid organiseren op 15 september een bijzonder informatieve bijeenkomst met als Titel “Veiligheid op het spoor”.

Doelen:

  • informatie over specifieke onderwerpen rondom veiligheid op het spoor

  • discussie over stellingen

  • netwerken

Thema’s:

  • Convenant “Samenwerkingsafspraken tussen veiligheidsregio’s, politieregio’s, KLPD en de sector Spoor”

  • Toelichting en uitwerking onderzoeksrapport “Zelfredzaamheid bij brand in spoortunnels”;

  • Handreiking Voorbereiding Treinincident Bestrijding

  • Basisnet Spoor

Tijd:

Ochtend

presentatie en discussie over de thema’s

Middag

uitvoerig aandacht voor het basisnet spoor: de wetgeving, handreikingen voor de uitvoering en een praktijksituatie. Laat u informeren door direct betrokkenen en de deskundigen van de kennistafel Transport. Er zal genoeg ruimte zijn voor discussie en vragen.

Doelgroepen:

Bestuurders op lokaal en provinciaal niveau; professionals en directieleden werkzaam bij de lokale, provinciale en landelijke overheden, veiligheidsregio’s, politie, GHOR, milieudiensten, kenniscentra; professionals en directieleden werkzaam bij spoorwegbedrijven, vervoerders, adviesbureau’s; andere professioneel belangstellenden.

\

Meer informatie en aanmelden:

Een gedetailleerd programma en de locatie worden nog bekend gemaakt op de websites van Relevant en het Platform transportveiligheid.