Nieuws

Toelichting rekenuitkomsten Basisnet Spoor

Geplaatst op: 2 september 2012

Om inzicht te krijgen in de externe veiligheidsrisico’s van het vervoer van gevaarlijke stoffen zijn bevolkingsgegevens, bouwplannen en vervoersstromen in het rekenmodel RBM-II doorgerekend. Met behulp van deze uitkomsten zijn in 2010 bestuurlijke afwegingen gemaakt over Basisnet Spoor. Als hulpmiddel voor de besluitvorming hebben deze data hun functie inmiddels vervuld.

Aan de gemeenten is toegezegd om de inputgegevens en de uitkomst van de uiteindelijke berekening voor Basisnet Spoor transparant vast te leggen. Hiervoor heeft AVIV een zogenaamde viewer ontwikkeld. Een aantal gemeenten heeft begin 2012 met een voorloper van deze viewer kunnen “zien”. In de definitieve viewer zijn alle gegevens en resultaten van het basisnet spoor te bekijken en te berekenen.

Op een tweetal momenten zal AVIV het gebruik van de viewer demonstreren en vragen beantwoorden:

  • Op 28 september 2012 vergaderlocatie te Utrecht. Aanvang 13.30 – 16.30 uur.

  • Op 11 december 2012 in het middagprogramma van het Relevant jaarcongres.

Voor de bijeenkomst van 28 september worden de 26 gemeenten die de voorloper van de viewer ontvingen rechtstreeks benaderd. Andere gemeenten en geïnteresseerde adviesbureaus kunnen zich aanmelden via Y.Kopkin@AVIV.NL.