Nieuws

Toezichtmodel BRZO'99 gereed voor inspecties 2009

Geplaatst op: 17 augustus 2008

Het Toezichtmodel is vernieuwd en kan direct gebruikt worden bij het inplannen van BRZO-inspecties voor 2009. Het model geeft een objectieve richtwaarde voor het aantal inspectiedagen per jaar. Bedrijven die hun veiligheidsbeleid serieus nemen, worden 'beloond' met minder toezichtlast.

Het Toezichtmodel geeft aan hoe de overheidsinzet zo eerlijk en effectief mogelijk over de BRZO-bedrijven verdeeld kan worden. Het resultaat is een richtwaarde voor het aantal inspectiedagen per jaar op locatie voor één inspectieteam. Het Toezichtmodel laat daarbij ruimte over voor lokale bestuurlijke afwegingen.

Kijk hier voor nadere informatie en download het bestand.