Nieuws

Uitvraag Verbeterprogramma Groepsrisico

Geplaatst op: 14 augustus 2011

De werkgroep Verbeterprograma verantwoording groepsrisico van IPO en VNG vraagt kandidaten offerte uit te brengen voor twee projecten. In beide projecten geschiedt kwalificatie op basis van alternatieve en grensverkennende oplossingsrichtingen.

Na zeven jaar ervaring met de groepsrisicoverantwoording is het tijd deze te benutten om de uitvoering te verbeteren en zo verder te bouwen aan een veiliger Nederland. Met de landelijke evaluatie groepsrisico, toezegging van de staatsecretaris van Infrastructuur en Milieu en Verbeterprogramma verantwoording groepsrisico, zijn diverse verbeterprojecten vastgesteld.

IPO en VNG zijn van plan in september opdracht te verlenen voor de volgende twee projecten:

  • Bestuurlijke betrokkenheid en draagvlak vergroten evenals de aansluiting van de verantwoordingsplicht op de wijze waarop besluitvorming plaatsvindt efficiënt en praktisch uitvoerbaar maken. Hierbij gaat het vooral om de personen die een verantwoording uitvoeren;

  • De gewenste praktijk om een goede aansluiting op het besluitvormingsproces mogelijk te maken door ondersteunende hulpmiddelen. Hierbij gaat het vooral om instrumenten en methodieken.

De provincie Zuid-Holland (afdeling Strategie, Leefomgeving en Veiligheid) voert momenteel het secretariaat voor deze projecten en heeft recent een uitvraag gedaan.

De aangeschreven kandidaten zijn geselecteerd vanwege aantoonbare ervaring met dit onderwerp of vergelijkbare processen, zodat zij tijd- en papierbesparend kunnen voortbouwen op hun eerdere publicaties en/of suggesties betreffende groepsrisicoverantwoordingen. Het is echter niet ondenkbaar dat de werkgroep kandidaten heeft gemist, juist als het gaat om organisaties die een alternatief en grensverkennend oplossingstraject voor de bovengenoemde doelstellingen kunnen formuleren.

Indien u uw ervaring en mogelijke aanpak in de vorm van een offerte met ons wilt delen, dan verzoeken wij u het volledige informatiepakket op te vragen. Dat kan tot 16 augustus bij mevrouw Westerman: cwm.westerman@pzh.nl