Nieuws

Update supplement bij de Handreiking verantwoordingsplicht groepsrisico

Geplaatst op: 10 oktober 2011

De Commissie Verantwoordingsplicht groepsrisico (CVG) heeft de afgelopen jaren veel vragen gekregen over de juridische situaties waarin de verantwoordingsplicht van toepassing was bij ruimtelijke besluiten. De komst van de Wabo was vervolgens aanleiding om het supplement ‘het verantwoorden van het groepsrisico bij een ruimtelijk besluit’ op te stellen.

Geconstateerd is dat het supplement duidelijk in een behoefte voorziet. Geconstateerd is ook dat het verantwoorden van het groepsrisico steeds meer als een onderdeel van een goede ruimtelijke ordening wordt gezien, los van de vraag of de verantwoordingsplicht van toepassing is.

Bij het opstellen van het supplement werd door de Cvg en de Kennistafel tevens geconstateerd dat het verantwoorden bij ‘milieubesluiten’ een vergelijkbare denkwijze kent tussen verantwoordingsplicht en verantwoorden ter voorkoming van nadelige gevolgen voor het milieu. Verantwoorden van het groepsrisico hoort dus bij een goede milieuafweging.

Daarom is aan het eerdere supplement nu hoofdstuk 4 toegevoegd. Hierin wordt de omgang met het groepsrisico bij omgevingsvergunningen voor milieuactiviteiten nader beschouwd.

Hoofdstuk 1 tot en met 3 van het supplement zijn niet aangepast. Deze hoofdstukken zijn nog steeds actueel.

Naar het supplement